naravoslovje

Biologija, kemija in fizika

 

biologija

Biologija je obvezni predmet v prvih treh letnikih splošne gimnazije in tudi v športnih oddelkih. Dijaki obeh programov, ki si izberejo biologijo na maturi, obiskujejo pouk biologije tudi v četrtem letniku.

Učitelji biologije poskušamo mladim še dodatno približati naravoslovje z laboratorijskim in terenskim delom ter z medpredmetnim povezovanjem na vseh področjih.

Vključujemo se v najrazličnejše dejavnosti, ki potekajo na šoli, in sodelujemo s strokovnjaki različnih ustanov.

Kemija

V 1., 2. in 3. letniku se kemija poučuje 2 uri tedensko. Dijaki, ki izberejo kemijo kot maturitetni predmet, imajo v 4. letniku dodatne 4 ure na teden.

Eksperimenti pri kemiji:

Fizika

Na spodnjih posnetkih si lahko ogledate nekaj eksperimentov, izvedenih pri urah pouka.

Želite izvedeti več?

Povprašajte profesorje na informativnem dnevu ali jim pišite.

Dostopnost