Informativni dan na Gimnaziji Brežice

v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri in v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.

 

 

Vse potrebne informacije za pravo nadaljevanje izobraževanja.

Več o šoliVSTOPI V ŽIVO

Gimnazija Brežice – vstopnica v tvojo prihodnost

Drage učenke in učenci,

pred vami je pomembna odločitev o izbiri srednje šole, na kateri boste nadaljevali svojo izobraževalno pot, dosegali uspehe in vzpone, gojili nova prijateljstva in sodelovali v številnih novih dejavnostih.

Gimnazija Brežice predstavlja pomemben člen med izobraževalnimi možnostmi v Posavju in v vseslovenskem merilu. V prenove in projekte izboljševanja in nadgrajevanja šolskega sistema na Slovenskem vstopa med prvimi v državi in danes svojim dijakom ponuja veliko posebnih oblik učenja: nivojski pouk, bogato izbiro tujih jezikov in različnih predmetov v drugem in tretjem letniku, sodelovanje v mednarodnih projektih ter mnoge druge dejavnosti.

Na brežiški gimnaziji postaja vedno pomembnejše vprašanje, kaj naj šola v 21. stoletju ponudi mlademu človeku na pragu zrelosti, da mu omogoči njegovo spoznavno, čustveno in socialno zorenje. Zavedamo se, da je naša prihodnost odvisna od tega, s kakšno popotnico bomo poslali maturante v svet. V šolskem letu 2022/23 bomo izvajali gimnazijski program v štirih oddelkih splošne gimnazije in enem oddelku športne gimnazije. Športni oddelek omogoča dijakom – športnikom lažje in uspešnejše usklajevanje šolskih in športnih obveznosti in ima za njih številne prednosti.

Brežiška gimnazija je kvalitetna šola, kar vsako leto dokazujejo uspehi dijakov na maturi in na različnih tekmovanjih, od državnih do olimpijad. Ponujamo pestro izbiro dodatnih dejavnosti na področju mednarodnih projektov, športa, raziskovanja in kulture. Verjamem, da boste med številnimi dejavnostmi prav gotovo našli kaj tudi zase.

Cilj naše šole ni samo, da bi mladi dobili vstopnico v boljšo prihodnost – za želeni študij, ampak tudi vzgoja dijaka v bodočega intelektualca, ki mu splošno veljavne moralne vrednote ne bodo tuje. Za doseganje uspehov in rezultatov je potrebno veliko trdega dela in vloženega truda. Vse to ni težko, če med profesorskim zborom, dijaki, starši in okoljem vladajo medsebojno zaupanje, spoštovanje in sodelovanje. V takšnem okolju lahko mlad človek polno živi svojo mladost in uresniči svoje sanje.

Želim vam, da sprejmete zase najboljšo odločitev, saj bo od nje odvisno vaše življenje v naslednjih štirih letih.

Uroš Škof,

ravnatelj

Ključ sta znanje in prijateljstvo

Dragi devetošolec, draga devetošolka!

Najbrž se še ne zavedaš, na kako pomembnem razpotju svojega življenja si. Verjetno ti po glavi švigajo najrazličnejše misli in dvomi. Kam zdaj? Ali so moje odločitve pravilne? Ali sploh vem, kaj in kakšna oseba želim postati? Verjetno razmišljaš, kam te bo odneslo v naslednjem šolskem letu. Naj te opomnim, da skušaj razmišljati tudi o tem, da srednja šola ni le prostor, kjer se boš učil in pridobival znanje, ampak je tudi prostor, kjer boš spoznal sebe, nove prijatelje in se morda tudi prvič zaljubil/zaljubila.

Srednješolsko poglavje je zagotovo eno izmed tistih, v katerih spoznaš, kdo si, in dobro okolje je tisto, ki ti bo pri tem zagotovo zelo pomagalo. Redko katera šola se lahko pohvali s tako bogatim dogajanjem, kot se lahko Gimnazija Brežice, katere ključ sta znanje in prijateljstvo. Gimnazija Brežice veliko skrb posveča temu, da se dijaki na šoli dobro počutijo in tudi zabavajo. Z vpisom na Gimnazijo Brežice boš postal tudi polnopravni član dijaške skupnosti in del naše sredine. Ravno dijaška skupnost Gimnazije Brežice je tista, ki ti bo omogočila, da se boš v novo okolje ne le dobro vključil, ampak se boš v njem tudi dobro počutil.

Dobro počutje dijakov in skrb za pestro dogajanje na šoli sta osrednja cilja naše aktivne dijaške skupnosti.

Skupaj z mentorico se dijaki srečujemo na sestankih, kjer usklajujemo pobude in ideje, kako našo šolo narediti še boljšo.

Polnopravni član dijaške skupnosti boš zares postal na krstu fazanov. Dogodek, na katerem se boš odlično spoznal s svojim razredom in z ostalimi gimnazijci, ki nismo  zgolj zategli piflarji, ampak ljudje, ki se medsebojno spoštujemo, cenimo pristne medčloveške odnose in se dobro zabavamo.

Vedi, da boš na Gimnaziji Brežice vedno imel ljudi, ki ti bodo stali ob strani, in da boš obkrožen s tistimi, ki jim ni vseeno, kako se počutiš in kako ti gre. Z veseljem te povabim na našo šolo, saj vem, da ti ne bo dala le odličnega znanja in drugačnega pogleda na svet, ampak tudi toplino medčloveških odnosov in občutek sprejetosti. Na Gimnaziji Brežice se zavedamo pravih človeških vrednot in pri svojih odločitvah na to nikar ne pozabi, saj šolo naredijo ravno ljudje, s katerimi boš delil najlepše obdobje svojega življenja.

Dijaška skupnost šole

 

Dostopnost